Home » Hypotheek berekenen » bruto netto hypotheek

Hoe berekent u de netto hypotheek van uw bruto hypotheek?

Inleiding Bruto netto hypotheek is een vorm van financiering waarbij de hypotheekuitgever het salaris van de verstrekker omzet in een bruto bedrag dat hij of zij betaalt aan de kredietnemer. Met bruto netto hypotheek kunnen kredietnemers een lening van een bank of een andere financiële instelling aangaan met het doel een woning te kopen. Deze lening wordt dan vervolgens gebruikt om de woning te financieren. In deze pagina zullen we de voor- en nadelen van bruto netto hypotheek, de verschillende soorten hypotheken en de manieren waarop kredietnemers bruto netto hypotheek kunnen bemachtigen, behandelen. Hierdoor hopen we dat u een beter begrip krijgt van wat bruto netto hypotheek is en hoe u het beste een woning kunt financieren met deze vorm van financiering.

Hoe je uitgaande van je bruto-inkomen een netto-hypotheek berekent.

Wat is een bruto netto hypotheek?

Een bruto netto hypotheek is een hypotheek die rekening houdt met het bedrag dat de klant na aftrek van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen netto overhoudt. Hierdoor komt de klant in aanmerking voor een lager rentetarief. Het betekent dat de klant een lagere maandelijkse last heeft dan wat er in de hypotheekakte staat vermeld. Op deze manier kan een klant meer lenen dan hij of zij zou kunnen als er alleen naar bruto inkomen werd gekeken.

Hoe werkt een bruto netto hypotheek?

Bij het afsluiten van een bruto netto hypotheek wordt er gekeken naar het bedrag dat de klant na aftrek van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen netto overhoudt. Vervolgens worden de afgesproken rentepercentages toegepast op dit netto bedrag. Hierdoor betaalt de klant een lager maandelijks bedrag aan rente, waardoor hij of zij meer kan lenen. Echter, er wordt wel rekening gehouden met het feit dat er belasting en premies betaald moeten worden. Dit betekent dat de rente die aan het eind van de looptijd betaald moet worden, hoger kan uitvallen dan hetgeen in de hypotheekakte staat vermeld.

Voordelen van een bruto netto hypotheek

De voornaamste voordeel van een bruto netto hypotheek is dat de klant meer kan lenen dan wat hij of zij zou kunnen als de hypotheek alleen op basis van bruto inkomen werd berekend. Een ander voordeel is dat de klant een lagere maandelijkse last heeft, waardoor het makkelijker is om de hypotheek af te lossen. Ook hoeft de klant niet meteen belasting en premies te betalen, waarbij de klant deze kosten pas aan het einde van de looptijd hoeft af te dragen.

Nadelen van een bruto netto hypotheek

Het voornaamste nadeel van een bruto netto hypotheek is dat er bij het verlengen van de looptijd meer rente betaald moet worden. Dit komt omdat de rente aan het eind van de looptijd berekend wordt op basis van het bruto bedrag in plaats van het netto bedrag. Daarnaast wordt er bij het afsluiten van een bruto netto hypotheek rekening gehouden met meer kosten, omdat er een extra berekening uitgevoerd moet worden. Ook is het mogelijk dat de klant niet in aanmerking komt voor een bruto netto hypotheek als de verstrekker ervan van mening is dat de klant de hypotheek niet kan afbetalen.

 • De hoogte van een bruto netto hypotheek is afhankelijk van netto inkomen, de leencapaciteit en leeftijd.
 • Met een bruto netto hypotheek weet je precies hoeveel je kunt lenen.
 • De bruto netto hypotheek is een hypotheek waarbij je bruto inkomen wordt gebruikt als basis om de leencapaciteit te bepalen.
 • Het maximale bedrag wat je kunt lenen met een bruto netto hypotheek is afhankelijk van je nettoloon, vaste lasten, verplichtingen en leeftijd.
 • Een bruto netto hypotheek kan worden gebruikt om een woning te kopen, verbouwen of om een bestaande hypotheek over te sluiten.
 • De rente van een bruto netto hypotheek wordt bepaald door de geldmarkt.
 • Er zijn verschillende rentevastperiodes mogelijk bij een bruto netto hypotheek, zoals een variabele rente, een vaste rente of een rente met een rentevastperiode van 1 tot 30 jaar.
 • De looptijd van een bruto netto hypotheek ligt meestal tussen de 5 en 30 jaar.
 • De rente van een bruto netto hypotheek kan worden verlaagd door de hypotheek te voorzien van aflossingen.
 • Er zijn verschillende extra kosten die gemaakt moeten worden bij het afsluiten van een bruto netto hypotheek, zoals de kosten voor de notaris, waarborgsom en overdrachtsbelasting.

 • Hoeveel zal mijn bruto hypotheek zijn?
 • Hoeveel geld kan ik lenen als bruto hypotheek?
 • Wat is het verschil tussen bruto en netto hypotheek?
 • Hoeveel is de rente op een bruto hypotheek?
 • Hoeveel zal mijn netto hypotheek zijn?
 • Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van een bruto hypotheek?
 • Kan ik een bruto hypotheek aanvragen zonder spaargeld?
 • Wat is de looptijd van een bruto hypotheek?
 • Wat is de rente op een netto hypotheek?
 • Hoeveel geld kan ik lenen als netto hypotheek?